how to make your own website

Ouderscode

Algemeen

Binnen de jeugdopleiding spelen ouders een cruciale rol voor de opleiding van hun kinderen. Niet alleen fungeren zij vaak als „taxi‟ en wordt er op participatie gerekend van de ouders voor tal van activiteiten, maar vooral spelen ouders een grote rol omdat zij een significante voorbeeldfunctie hebben langs de zijlijn van het veld. Vanwege dit belang willen we een duidelijk beleid hebben op dit gebied.

✓ Er wordt ook een beroep gedaan op ouders voor allerhande clubactiviteiten en bij de organisatie van thuiswedstrijden. (zaalverantwoordelijke, hulpcoach, jeugdscheidsrechter, markeerder, locatieverantwoordelijke...)
✓ Ouders kunnen zich aansluiten bij de informatiegroep voor ouders op WhatsApp. Hier worden zij op de hoogte gebracht van clubevenementen en meer.

Ouders als steun en toeverlaat

✓ Zorg dat het kind tijdig aanwezig is en zijn/haar uitrusting volledig en in orde is. Neem deel aan het vervoer bij uitwedstrijden (vervoerslijst).
✓ Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren.
✓ Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven
aan hetgeen het doet.
✓ Zie sport niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.
✓ Jaag uw kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders, maar stimuleer het
kind om al zijn talenten te ontwikkelen.
✓ Stimuleer het kind zich aan afspraken van de club of ploeg te houden.
✓ Stimuleer eveneens het kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

Ouders als voorbeeldfans

✓ Gebruik geen agressieve of schunnige taal naast het terrein.
✓ Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen ploeg, als van de tegenstrever.
✓ Moedig het kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
✓ Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters.
✓ Als ouder moedig je aan, de instructies worden gegeven door de trainer/coach.
✓ Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken i.v.m. het spelen, praat er over met de
trainer/coach. Niet direct na de wedstrijd, liefst na een afspraak.
✓ Leer het kind respect opbrengen voor de prestaties van de tegenstander.
✓ Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader
steeds positief!
✓ Overloop na een wedstrijd met het kind wat goed en minder goed liep en wat hieruit kan
geleerd worden.