Bestuur

Bestuur

Voorzitter
Taelemans Mark

Secretaris
Cooman Jurgen

Penningmeester
Bonhomme Johan

Ontmoetings- en kalenderverantwoordelijke
Demeyere Annelies
Heylens Katleen

Sportief verantwoordelijke
De Vliegher Jurgen

Jeugdcoördinator
Van Craenenbroeck Johan

Bestuursleden
De Mesmaeker Nancy
Dekerf Anse
Gillis Caroline
Haegeman Annick
Staelens Rowena
Van De Velde Lise
Webers Helga