Lidgeld

Beste ouders, spelers en speelsters

Waar we al lang naar uitkeken is nu werkelijkheid geworden. We kunnen terug sporten.

Het seizoen 2021-2022 is dan ook van start kunnen gaan zoals een gewoon seizoen. De meeste ploegen zijn ondertussen reeds met de trainingen begonnen. Ook onze jeugdploegen hebben, na een fantastische jeugdstage, terug de trainingen aangevat. 

Weldra start dan ook de beker- en reguliere competitie. Voor kalenders, uitslagen en rangschikkingen verwijzen wij graag naar onze eigen website www.volleyschepdaal.be of naar www.volleyscores.be

Deze nieuwe start betekent dat het terug tijd is om lidgeld te betalen. Gezien vorig seizoen door de meeste leden het normale tarief werd betaald, en gezien er maar enkele weken werd gevolleybald, hebben we dit jaar voor deze leden een serieuze korting voorzien. Het lidgeld voor deze leden ziet er als volgt uit:

– Bewegingsschool: 90€ (incl kaarten eetfestijn 10€)

– Volleybalschool: 90€ (incl kaarten eetfestijn 10€)

– U11+U13: 100€ (incl kaarten eetfestijn 20€)

– Jeugd: 70€ (incl kaarten eetfestijn 20€)

– Senioren: 80€ (incl kaarten eetfestijn 20€)– Recreatie: 50€ (incl kaarten eetfestijn 20€)

– U40+: 40€ (incl kaarten eetfestijn 20€)

 

Opgelet, dit tarief geldt dus enkel voor leden die vorig seizoen hun volledig lidgeld hebben betaald zoals de tarieven onderaan weergegeven. Er wordt dit seizoen tevens geen extra korting gegeven vanaf het 2de lid van een zelfde gezin.

Dus nieuwe leden of leden die vorig jaar geen lidgeld hebben betaald dienen het normale lidgeld te betalen zoals hieronder vermeld. 

            – Senioren: €240

            – Jeugd tot en met 18 jaar: €200

            – Initiatie (bewegingsschool/volleybalschool): €125

            – Recreatie: €125

            – U40+: €70

Mogen wij vragen het lidgeld te betalen op rekening BE29 0682 0858 2864 van Volley Schepdaal vzw en dit vóór eind september 2021. 
Vermeld in de mededeling zeker de naam en ploeg voor wie je lidgeld betaalt!!

Interessant om weten is ook dat alle ziekenfondsen een deel van het lidgeld terugbetalen aan hun leden die aangesloten zijn bij een sportclub. Wens je graag zo’n formulier, dan mag je een mail sturen naar volleyschepdaalvzw@gmail.com met vermelding van jouw naam, ploeg én de naam van het ziekenfonds. Een attest zal je dan ergens in de maand oktober of november worden bezorgd, dit nadat alle lidgelden werden betaald. 

Volley Schepdaal aanvaardt ook sport- en cultuurcheques van Edenred en Sodexo!! Geef uw cheques af aan de trainer of een bestuurslid. Kijk ook na of je cheques nog geldig zijn!

Dank bij voorbaat en alvast veel amusement en sportplezier aan al onze volleybalfanaten.

Met sportieve groeten
Het bestuur van Volley Schepdaal vzw